välkommen!

Välkommen till kognitiv terapi där samtalet ligger i fokus! Kreaktivera reflekterar och fokuserar på vikten av att värna om livet i alla dess faser.

kärvar livet?

Olika faser i livet som Du går igenom kan ge olika problem. Det kan handla om en olycklig barndom, tonårens brytningstid, en närståendes död, en uppslitande skilsmässa, att bli övergiven eller utfryst, att ha varit med om en olycka, ett övergrepp eller svåra minnen från krig.

Har Du hamnat i missbruk? Lider Du av prestationsångest? Har Du svårt att få saker gjorda? Känner Du Dig överbelastad som anhörig?

Allt detta kan ge upphov till trauman som kan se ut på många sätt. De själsliga såren kan läkas när vi möter en annan människa i samtal. Det finns en stor återhämtningspotential som skapar en ny innebörd och mening i Ditt liv. Ibland kan problemen kännas för svåra att bära ensam – då är det viktigt att inse att det finns hjälp att få.

Samtalsterapi och har specialistkunskaper inom områden som rör anhörigterapi och alkohol - och drogterapi. Både kort- och långtidsterapi erbjuds i enskilda samtal eller gruppterapi och Du väljer vad som passar just Dig och Dina behov.

om kognitiv psykoterapi

Själva terapin utmärks av att vi har ett nära samarbete i samtal s.k. »sessioner«.
Du kommer att lära Dig mycket om hur Du kan påverka ditt mående och göra förändringar till det bättre i Ditt liv.

Genom kognitiv psykoterapi kan vårt sätt att tänka destruktivt förändras. Vi reparerar det »medvetandefilter« som ibland fokuserar på de problematiska och negativa sinnesintryck och tankar som kan uppstå i en svår livssituation.

Vi börjar med ett inledande samtal om vad Du som klient vill ha hjälp med. Detta tillfälle ger oss båda en möjlighet att känna efter om personkemin stämmer mellan oss – allt för att Du ska få ut det bästa ur terapin.

Vidare får Du veta mer om hur den kognitiva psykoterapin hjälper Dig att ta itu med Dina problem och om vad som får Dig att må dåligt och hur detta påverkar Dig idag. Vi formulerar ett tydligt mål med terapin som beskriver vad det är som Du vill förändra.

mindfulness

I denna samtalsterapi som vid problem rörande ångest, stress och utbrändhet används ett buddistiskt förhållningssätt som kallas »mindfulness«.

Mindfulness är ett begrepp som handlar om att hitta sinnesnärvaro. Genom att vara medvetet närvarande i »nuet« kan Du bli friare att välja hur Du vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick.

Vid mindfulnessmeditation utvecklas färdigheter i just detta. Meditationsformen har har sitt historiska ursprung inom zenbuddismen för över 2000 år sedan och är numera ett viktigt inslag inom utveckling av hälso- och sjukvård.


Chaichai

Chai är det hebreiska teknet för liv och den gyllene regeln om att värna om livet, med respekt för sig själv.

 


kreaktivera erbjuder

Traumabearbetning
Bearbetning av svåra minnen · Hur trauma överförs mellan generationer · Tolka det som överförs · Tala om det förflutna för att undvika att det återvänder och upprepas

Hjälp till självhjälp
Ångest, depression, utmattning · Stärka sin självbild och självkänsla · Leva med smärta · Stöd i separationer · Ung och arbetslös · Växa/vuxit upp i fosterhem · Förälder till missbrukande barn · Växa upp med missbrukande föräldrar · Växelboende barn · Alkohol eller drogproblem · Vardagsproblem · Anhörig till dement · Anhörig till sjuk

Handledning
Handledning av personal i ett kognitivt förhållningssätt inom sektorn vård, omsorg, kultur


Föredrag
Medberoende och våldets normaliseringsprocess · Anknytningsprocessen · Hur trauman överförs · Försoning och självreparation


Skräddarsytt

Detta innebär att olika verksamheter så som företag, skolor, vårdhem, förvaltningar m fl kan vända sig till Kreaktivera när svårigheter redan uppstått (t. ex. en konflikt som påverkar arbetsplatsen) och där organisationen är medveten om problematiken. Kreaktivera erbjuder anpassade lösningar för att uppmärksamma och medvetandegöra – allt från gruppterapi till föredrag eller seminarium.


priser

Enskild samtalsterapi 500:-
Parterapi 900:-
Gruppterapi 500:-
Student- och ungdomspriser (upp till 20 år) 300:-


Vid beställning av föredrag och handledning – var god kontakta Kreaktivera för närmare prisförslag.

Priserna avser varje sessionstillfälle med klient.
Alla priser är inklusive moms.